Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů v Internetovém obchodě https://www.klenotytrend.cz

(Dokument byl vydaný dne 25.5.2018)

 

Tento dokument může být průběžně aktualizován. Nejaktuálnější verzi najdete vždy i s datumem aktualizace na internetové stránce:

 

https://www.klenotytrend.cz/index.php?route=information/information/agree&information_id=3

 

Kontaktní údaje:

Appenhill s.r.o.

Na příkopě 393/1

Staré Město

110 00 Praha 1

IČO : 242 36 985

DIČ: CZ24236985

 

Kontaktní email: klenotytrendeshop@gmail.com

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Po objednávce zboží systém po kliknutí na odeslání objednávky přesměruje na kontaktní formulář, kde Vás žádáme o vyplnění následujících údajů:

 

křestní jméno

příjmení

E-mailová adresa

telefon

adresa

Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Pro účel informování potřebujeme Vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy i odkazu na kopie obchodních podmínek a reklamačního řádu.

 

Při objednání zboží nebo služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

 

Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám sdělíte i vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy.

 

Které údaje zpracováváme automaticky?

Při návštěvě naší webové stránky zpracováváme následující údaje:

 

IP Adresa

Datum a čas návštěvy té dané části internetového obchodu / stránky

Informace o web prohlížeč

Informace o operačním systému

Informace o nastaveném jazyku

Informace o pohybu kurzorem

Informace o chování v elektronickém obchodu tj. co vyhledáte, jak se dostanete na produktovou stránku a jiné spotřebitelské specifika

 

Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikacích, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení ve výše uvedeném rozsahu.

 

Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 

Nákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

 

Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem / problémům, musíme k jeho zodpovězení / vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. Dopravci zboží).

 

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řadu užitečných funkcí (např. Pokud uvedete své tel. Číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 

Marketingová činnost:

 

E-mail marketing: e-mailové obchodní oznámení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte kliknutím na záhlaví emailu marketingového emailu nebo můžete kdykoli požádat o vyřazení emailem na klenotytrendeshop@gmail.com

 

Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout lepší nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na některých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat i nástroje pro testování různých variant, Google Analytics, Facebook Analytics apod.

 

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme na uplatnění našich práv a právních nároků (např. V případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohly uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme na to, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

Informace v rámci zajištění služeb předáváme našim následujícím partnerům a v nezbytném rozsahu pro zajištění našich služeb.

 

Doručení zboží:

 

Údaje nezbytné pro doručení objednaného zboží pro přepravce v následujících m rozsahu (vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, tel. číslo)

Přepravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu odevzdáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a pak osobní údaje neprodleně smazat.

Naši smluvní partneři v oblasti přepravy jsou:

 

UPS

GEIS

Zásilkovna

SPS

PPL

 

Platební karty:

 

Informace o platbách i o platebních kartách, kterými u nás můžete platit zajišťujeme prostřednictvím našeho obchodního partnera Com gate, s.r.o. V našich systémech jsou neni archivovány žádné informace o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaje o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce

 

Platební kartu nelze také u nás archivovat v rozhraní pro zákazníka.

 

 

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

 

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti emailem na klenotytrendeshop@gmail.com

 

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit kliknutím na odkaz v marketingovém emaily.

 

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

 

Zabezpečení osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů zajišťujeme následovně:

Při zadávání je spojení šifrované HTTPS

Datové úložiště splňují ty nejpřísnější Evropské normy a poslední legislativní požadavky

Hesla a další údaje v databázích jsou zašifrované.

 

Automatizované rozhodování a profilování

V prostředí internetového obchodu https://www.klenotytrend.cz nedochází ke jakémukoliv spojování Vašich aktivit s Vaší osobou ani k žádnému profilování při zpracování vámi zadaných údajů. Systém tedy nemá dopady na vaše práva a svobody.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv:

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

právo opravit či doplnit své osobní údaje

právo požadovat omezení jejich zpracování

právo vznést stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů

právo na přístup k vašim osobním údajům

právo požadovat přenesení vašich osobních údajů

právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů

právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme

oprava

 

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu klenotytrendeshop@gmail.com

 

Přístup k Vašim osobním údajům

 

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu klenotytrendeshop@gmail.com

 

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

Kdo kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uložené

výmaz

 

Můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud však Vaše osobní údaje budeme potřebovat na právní účely - tj. neuhrazená faktura, reklamační řízení nebo soudní spor může být Vaše žádost odmítnuta. ia).

Máte námitky / doplnění nebo jiné otázky?

 

Pokud máte jakékoli námitky / doplnění nebo dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů prosím kontaktujte nás na klenotytrendeshop@gmail.com

 

Stížnosti

 

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo stížnosti ke zpracováníVašich osobních údajů prosím kontaktujte nás abychom zajistili nápravu nebo omezily zpracování Vašich osobních údajů. Rádi Vám ve vše vyjdeme vstříc na výše uvedených kontaktech nebo speciální zřízeném emaily: klenotytrendeshop@gmail.com

 

Pokud máte za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.